Privacy Statement

Privacy Statement

Jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over jou. Dit kan gaan om jouw naam, geboortedatum, studentnummer en IP-adres. Wij verwerken enkel persoonsgegevens, die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming een ‘normale bescherming’ behoeven, zoals jouw naam, emailadres, IP-adres, studentnummer en eerder genoten opleiding.

Bijcollege verwerkt jouw persoonsgegevens en de door jou gegeven antwoorden. De organisatie die jou heeft gevraagd de vragenlijst af te leggen krijgt inzicht in de door jou gegeven antwoorden. Je hebt te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van de vragenlijst te vragen of een deel van jouw antwoorden of al jouw antwoorden in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor eerst contact op met de organisatie waarvoor je jouw vragenlijst hebt afgelegd.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen alleen met de organisatie worden gedeeld voor wie jij je vragenlijst hebt ingevuld.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens en resultaten maximaal een jaar. Na een jaar worden jouw persoonsgegevens en resultaten vernietigd.

Onrechtmatig gebruik

Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik en worden veilig opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie. De webapplicatie is beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord).

Onze software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt of wordt gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot jouw gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole. Zij zijn opgeleid om te werken met onze instrumenten en ze weten hoe om te gaan met persoonsgegevens. Daarnaast heeft iedere medewerker een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die wij verwerken. Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor toestemming hebben.

In het onwaarschijnlijke geval dat er toch iets misgaat met de bescherming van jouw persoonsgegevens, dan informeren wij de organisatie waarvoor jij de vragenlijst invult, de Autoriteit Persoonsgegevens en jouzelf.

Meer informatie?

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Bijcollege op telefoonnummer 010 – 72 00 222 of op info@bijcollege.nl.

WhatsApp Logo