Onze diensten

Onze diensten

Onze studiekeuzeworkshops gaan uit van 4 belangrijke punten: persoonlijk, interactief, reflectief, en activerend. Maar waarom zijn dit de uitgangspunten van Scopos? In deze blog leggen wij uit wat onze uitgangspunten inhouden, en waarom wij het belangrijk vinden om ze in onze diensten te verwerken.

Persoonlijk

Onze workshops zijn kleinschalig en persoonlijk. Uiteenlopende vraagstukken komen in de groep aan bod. De kleinschalige opzet van de workshops leent zich uitstekend om in te gaan op individuele hulpvragen van scholieren. De studiekeuzecoaches zorgen voor een veilige omgeving waar scholieren zich vrij voelen om hun ideeën en twijfels te delen.

Interactief

Wij bieden interactieve programma's waar scholieren samenwerken aan diverse opdrachten. De inzichten, ervaringen en feedback van klasgenoten kunnen nieuwe perspectieven bieden in wie de scholier is, wat hij/zij kan, of wat hij/zij wil.

Reflectief

Onze coaches begeleiden scholieren bij het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten. Met uitdagende werkvormen leren scholieren tijdens en na de workshop(s) reflecteren op waar hun interesses liggen, welke kennis zij willen vervaardigen en welke vaardigheden zij verder willen ontwikkelen. Ook leren de scholieren reflecteren op de mate waarin zij matchen met de opleiding(en) die zij interessant vinden.

Activerend

Onze studiekeuze programma’s zetten scholieren aan het denken en aan het werk. Concrete opdrachten stimuleren scholieren om hun opgedane kennis te toetsen in het hoger onderwijs bij studenten, studieadviseurs, docenten en in het werkveld bij professionals.

Maar... Waarom?

Wij geloven dat het bieden van handvatten om goed onderzoek te doen naar de eigen vaardigheden, talenten, karaktereigenschappen, wensen en drijfveren via deze uitgangspunten het beste wordt bereikt. De uitgangspunten versterken namelijk het weldoordachte keuzeproces.

WhatsApp Logo